نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/15)
۲۷ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/18)
نمایشگاه بین المللی سنگاپور

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور از 24 الی 27 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی سنگاپور انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سنگاپور (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی