نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/16)
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/20)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ از 25 الی 29 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی