4
نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/10)
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:30 الی 19:00
28.000 متر مربع
سالن های 1-2-3-4-5-6-7-8
715 شرکت و غرفه
74.263 بازدید کننده
27.424 مترمربع
350 شرکت
73.563 بازدید کننده
دسترسی موضوعی
نمایشگاه استانبول
نمایشگاه ترکیه استانبول
نمایشگاه نان و شیرینی
نمایشگاه نان و شیرینی استانبول
نمایشگاه نان و شیرینی ترکیه
نمایشگاه نان و شیرینی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 19 الی 22  اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کودک، نان و شیرینی ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی