نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید

نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید

نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید

۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/23)
۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
نمایشگاه بین المللی مادرید

نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید از 4 الی 7 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مادرید انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نان شیرینی و بستنی مادرید (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی