نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون

نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون

نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون

۳۰ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/20)
۵ تیر ۱۳۹۸ (2019/06/26)
نمایشگاه بین المللی بارسلون

نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون از 30 خرداد الی 5 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی بارسلون انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نساجی بارسلون (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی