نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

۲۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/16)
۲۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/18)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی نساجی دبی از 26 الی 28 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی برگزار خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی نساجی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی