4
نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک امارات متحده عربی- دبی

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/09)
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/11)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
نساجی- منسوجات خانگی- پارچه

نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک دبی از تاریخ 19 الی 21 اردیبهشت 1401 در سالن 8 انجام خواهد شد.

9 – 11 May 2022

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی