نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/01)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن ، در تاریخ 10 الی 12 فروردین 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی