نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن ، در تاریخ 18 الی 20 خرداد 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی