4
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  پکن چین

۱۵ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/06)
۱۷ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/08)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پکن چین

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن ، در تاریخ 15 الی 17 تیر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی