4
نمایشگاه بین المللی نوآوری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی نوآوری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی نوآوری امارات متحده عربی- دبی

۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/24)
۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/24)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی نوآوری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی در تاریخ 5 اسفند ماه 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی