نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی امارات

۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/02/22)
۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/02/24)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی از تاریخ 4 الی 6 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید بازدید از نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نوآوری دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی