نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/10)
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/12)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن از 21 الی 23 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی هفته فناوری اطلاعات بهاره ژاپن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی