نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا

نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا

نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/08)
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/10)
نمایشگاه بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا از 19 الی 21 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی پکن انجام برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا

شرکت در نمایشگاه بین المللی واردات مواد غذایی آسیا و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی