نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان

نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان

نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان

۲۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/14)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی آلماتی

نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان از 23 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی آلماتی انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پلاستیک قزاقستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی