4
نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

۱۸ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/12)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین، در تاریخ 18 الی 21 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی