نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

۷ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/28)
۹ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/30)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو از 07 الی 09 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و محصولات زمستانی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی