نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن

نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن

نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/10)
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
نمایشگاه بین المللی لندن
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن از 21 الی 23 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی لندن انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پوشاک، منسوجات و لوازم آرایشی بهداشتی پیور لندن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی