نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۹ تیر ۱۳۹۸ (2019/07/10)
۲۲ تیر ۱۳۹۸ (2019/07/13)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 19:00
سالن های 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14

نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 19 الی 22 تیر 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی