نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی امارات

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/14)
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/16)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی از تاریخ 24 الی 26 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پوشاک خاورمیانه دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی