4
نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول

۲۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/19)
۱ دی ۱۴۰۱ (2022/12/22)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 28 آذر الی 1 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی