4
نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

۲۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/17)
۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین، در تاریخ 25 الی 27 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی