نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

۹ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/01)
۱۲ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/04)
نمایشگاه بین المللی تهران
38.000 مترمربع
334 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران از تاریخ 9 الی 12 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی