نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

۲۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/13)
۲۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
9:00 الی 17:00
38.600 مترمربع
370 شرکت داخلی
سالنهای 40– 41– 31A –31B –6 –35 –38B –38 –44A و 44B

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران بیست و پنجمین دوره از تاریخ 22 الی 25 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران بیست و پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران بیست و پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی