4
نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

۱۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/07)
۱۹ دی ۱۴۰۱ (2023/01/09)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین از تاریخ 17 الی 19 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی