4
نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف

۱۸ دی ۱۳۹۷ (2019/01/08)
۲۰ دی ۱۳۹۷ (2019/01/10)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف از تاریخ 18 الی 20 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی چاپ و فناوری ارتباطات دوسلدورف (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی