4
نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/31)
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/02)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چرم چین از 9 الی 11 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

ثبت نام جهت ارئه محصول در نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی