4
نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

۲۳ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/14)
۲۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/17)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای از 23 الی 26 شهریور 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی