نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
16.000 مترمربع
250 شرکت

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد بیست و یکمین دوره از تاریخ 12 تا 16 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد بیست و یکمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد بیست و یکمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی