نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

۹ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/30)
۱۲ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/03)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15.000 مترمربع
230 شرکت

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد از تاریخ 9 تا 12 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی