نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

۱۸ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/09)
۲۱ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/12)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8100 مترمربع
118 شرکت

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان از تاریخ 18 الی 21 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی