4
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

۷ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/26)
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/02)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8100 مترمربع
118 شرکت

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان از تاریخ 7 الی 11 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی