نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/12)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 22:00
8500 مترمربع
130 شرکت
3 سالن

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان بیست و چهارمین دوره از تاریخ 21 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان بیست و چهارمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان بیست و چهارمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی