نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/26)
نمایشگاه بین المللی مشهد
12.000 هزار مترمربع
300 شرکت داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد چهاردهمین دوره از تاریخ 3 تا 6 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی