4
نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

۵ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/25)
۸ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
11.000 هزار مترمربع
285 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
کشاورزی-جنگلداری و شیلات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد شانزدهمین دوره از تاریخ 5 تا 8 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی