نمایشگاه بین المللی کشاورزی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی کشاورزی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی کشاورزی آذربایجان باکو

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/18)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/20)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی کشاورزی آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو از 28 الی 30 اردیبشهت 1402 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کشاورزی باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی