4
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

۱۵ آذر ۱۴۰۲ (2023/12/06)
۱۸ آذر ۱۴۰۲ (2023/12/09)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 15 الی 18 آذر 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی