4
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

۱۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/07)
۱۹ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/10)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 16 الی 19 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی