نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/22)
۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/24)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن، در تاریخ 1 الی 3 خرداد 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کشاورزی چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی