نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/20)
۳ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/23)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کفش چرم مسکو از 29 اسفند 1396 الی 3 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی