نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

۲۹ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/20)
۲ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/23)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کفش چرم مسکو از 29 مهر الی 2 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی کفش و چرم مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی