نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی امارات

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/15)
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/17)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی از تاریخ 25 الی 27 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللیکمک های بشر دوستانه دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللیکمک های بشر دوستانه دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی