4
نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه امارات متحده عربی- دبی

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/15)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی از تاریخ 22 الی 24 اسفند 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی