نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

۲۱ دی ۱۴۰۰ (2022/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران
8700 مترمربع
80 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران از تاریخ 21 الی 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی