نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
۹ الی ۱۷
۹۰۵۴ مترمربع
۹۰ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی
3 کشور
40 / 44

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران پنجمین دوره از تاریخ 1 الی 4 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی