4
نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

۲۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/18)
۲۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/21)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو از 26 الی 29 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی