نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/17)
۲ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/24)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز  از تاریخ 26 شهریور الی 02 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تجارت عمومی 1 تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی