4
نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … چین هنگ کنگ

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/09)
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/11)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … هنگ کنگ از تاریخ 15 الی 22 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی اعم از گوشی های موبایل ,لپ تاپ و … هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی