نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
۱۵ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/04)
نمايشگاه بين المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللی اصفهان پلاست از تاریخ 12 الی 15 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللی اصفهان پلاست اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی