4
نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه ایران تهران

۱۰ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/01)
۱۳ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/04)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه ایران تهران

برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه تهران از تاریخ 10 الی 13 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی