4
نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

۴ مرداد ۱۴۰۱ (2022/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۱ (2022/07/29)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد از تاریخ  4 تا 7 مرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام درنمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی