نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/14)
۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/16)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو از 23 الی 25 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی و کنترل کیفیت روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی