4
نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

۱۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/08)
۲۰ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان از تاریخ 17 الی 20 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی