نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/17)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/20)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان از تاریخ 26 الی 29 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان

عضویت در خبرنامه ایمیلی