4
نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی ایران تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/22)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی تهران از تاریخ 27 الی 30 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی قنادی، تجهیزات و لوازم جانبی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی