4
نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته ایران تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/22)
نمایشگاه شهرآفتاب

نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته تهران از تاریخ 27 الی 30 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی