نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان

نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان

نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان

۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/25)
۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/28)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
3.500 مترمربع
70 شرکت

نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان اولین دوره از تاریخ 3 الی 6 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها اصفهان اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی