نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته تهران

۳ دی ۱۳۹۶ (2017/12/24)
۶ دی ۱۳۹۶ (2017/12/27)
نمایشگاه بین المللی تهران
6.000 مترمربع
209 غرفه
3 کشور

نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، اولین نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت تولید وسایل ، ادوات و تجهیزات جایگاه های سوخت ، حوزه عرضه سوخت و صنایع وابسته  از تاریخ 3 تا 6 دی 1396 نمایشگاه بین المللی تهران با فضایی بالغ بر 6000 متر مربع و تعداد 209 غرفه گذار از 3 کشور برگزار گردید.

در این میان بعد از ایران بیشترین بازدیدکنندگان به ترتیب از کشورهای ترکیه ، ایتالیا، ژاپن بودند.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی