نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز

نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز

نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز

۲۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/17)
۳۰ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/21)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 21:00
3.000 مترمربع
سالن شهریار

نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز از تاریخ 26 الی 30 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی