4
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

۱۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/07)
۱۹ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/10)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
5.000 مترمربع
280
دسترسی موضوعی
ابداعات و اختراعات

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد از تاریخ 16 تا 19 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی