نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

۱۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/03)
۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
5.500 مترمربع
52 موسسه یا دانشگاه در قالب 300 غرفه
سالن مفاخر و فردوسی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد نوزدهمین دوره از تاریخ 12 تا 15 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد نوزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد نوزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی