نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

۲۴ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/15)
۲۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/18)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران از تاریخ 24 الی 27 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی