نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

۳ دی ۱۳۹۷ (2018/12/24)
۶ دی ۱۳۹۷ (2018/12/27)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران نوزدهمین دوره از تاریخ 3 الی 6 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران نوزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران نوزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی