نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
16.000 مترمربع
250 شرکت

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند مشهد هشتمین دوره از تاریخ 12 تا 16 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه شهر هوشمند مشهد هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه شهر هوشمند مشهد هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی