نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران

نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران

نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران

۱۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/02)
۱۴ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9:00 الی 17:00
7764 مترمربع
86 شرکت داخلی
سالن های 12، 13، 14 و 15

نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران پنجمین دوره از تاریخ 11 الی 14 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی تهران پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی