نمایشگاه فرش دستباف تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/23)
۴ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/26)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش دستباف از تاریخ 1 الی 4 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی