نمایشگاه فرش دستباف تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/23)
۴ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/26)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش دستباف از تاریخ 1 الی 4 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی